Poésies

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Valéry, Paul, 1871-1945
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris, Gallimard [1930]

Bard - Stevenson Library

Beståndsuppgifter i Bard - Stevenson Library
Signum: PQ2643.A26 P6 1930