Poésies

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Valéry, Paul, 1871-1945
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris, Gallimard [1930]

Bard - Stevenson Library

Chi tiết quỹ từ Bard - Stevenson Library
Số hiệu: PQ2643.A26 P6 1930