Vierzig tägliche Übungen = Exercicers [sic] journaliers = Daily studies : opus 337 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Czerny, Carl, 1791-1857.
Tác giả khác: Ruthardt, Adolf, 1849-1934.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Frankfurt ; New York : C.F. Peters, [between 1990 and 1999?], ©1959
Phiên bản:Revidierte Ausgabe / von Adolf Ruthardt
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Preface in German, French and English
Publisher's no.: Edition Peters Nr. 2409
Mô tả vật lý:1 score (63 pages) ; 31 cm