Trích dẫn APA

Wynne, R. M. a. 1. Notes on practical artillery / by R.M. Wynne.

Trích dẫn kiểu Chicago

Wynne, R. M. active 1856. Notes On Practical Artillery / By R.M. Wynne.

Trích dẫn MLA

Wynne, R. M. active 1856. Notes On Practical Artillery / By R.M. Wynne.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.