Archaeology : the basics /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Gamble, Clive.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: London ; New York : Routledge, 2008.
Edició:Second edition.
Col·lecció:Routledge student reference.
Matèries:

Canisius - Book Shelves

Detall dels fons de Canisius - Book Shelves
Signatura: CC165 .G23 2008