Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 420 για την αναζήτηση '', χρόνος αναζήτησης: 0,06δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
ανά O'Keeffe, John, 1747-1833.
Έκδοση 1793
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
2
ανά Murphy, Arthur, 1727-1805.
Έκδοση 1765
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
3
Έκδοση 1794
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
4
Έκδοση 1767
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
5
Έκδοση 1795
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
6
ανά Holcroft, Thomas, 1745-1809.
Έκδοση 1799
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
7
Έκδοση 1795
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
8
ανά Plumptre, James, 1770-1832.
Έκδοση 1792
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
9
ανά Nair, V. S. Sukumaran.
Έκδοση 1990
Λήψη πλήρους κειμένου
Κυβερνητικό Έγγραφο Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
10
ανά Topham, Edward, 1751-1820.
Έκδοση 1787
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
11
Έκδοση 1787
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
12
ανά Holman, J. G. 1764-1817.
Έκδοση 1796
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
13
ανά Ryder, Thomas, 1735-1790.
Έκδοση 1789
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
14
ανά Tickell, Richard, 1751-1793.
Έκδοση 1778
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
15
ανά Birch, Samuel, 1757-1841.
Έκδοση 1797
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
16
Έκδοση 1787
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
17
Έκδοση 1786
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
18
ανά Hoare, Prince, 1755-1834.
Έκδοση 1796
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
19
ανά Foote, Samuel, 1720-1777.
Έκδοση 1758
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο
20
Έκδοση 1789
Μικροφίλμ Χειρόγραφο Βιβλίο