Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 757 cho tìm kiếm '"Ordnance."', thời gian truy vấn: 0.03s Tinh chỉnh kết quả
1
Những chủ đề: ...Ordnance....
Số seri
2
Bằng Masuda, Norimoto
Được phát hành 1922
Những chủ đề: ...Ordnance -- Manufacture...

Sách
3
Bằng LaMartilliere, Jean Fabre, comte de, 1732-1819.
Được phát hành 1796
Những chủ đề: ...France. -- Armée -- Ordnance and ordnance stores....
Sách
4
Bằng Ryan, J. W.
Được phát hành 1982
Những chủ đề: ...Ordnance....

Sách
5
Được phát hành 1862
Những chủ đề: ...United States. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....
Sách
6
Được phát hành 1841
Những chủ đề: ...United States. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....
Tài liệu chính phủ Sách
7
Được phát hành 1850
Những chủ đề: ...Ordnance....
Sách
8
Bằng Monge, Gaspard, 1746-1818.
Được phát hành 1794
Những chủ đề: ...Ordnance -- Manufacture....
Sách
9
Bằng Manson, M. P.
Được phát hành 1997
Những chủ đề: ...Ordnance....

Sách
10
Được phát hành 1918
Những chủ đề: ...Fuzes (Ordnance)...
Sách
11
Bằng Melton, Jack W., 1960-
Được phát hành 1994
Những chủ đề: ...Confederate States of America. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....

Sách
12
Được phát hành 1910
Những chủ đề: ...Ordnance -- Catalogs....

Sách
13
Được phát hành 1863
Những chủ đề: ...Confederate States of America. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....
Sách
14
Được phát hành 1908
Những chủ đề: ...United States. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....

Sách
15
Được phát hành 1894
Những chủ đề: ...United States. -- Navy -- Ordnance and ordnance stores....

Sách
16
Bằng Birnie, Rogers, 1851-1939, USMA 1872.
Được phát hành 1884
Những chủ đề: ...Ordnance -- Manufacture....
Sách
17
Bằng Stoney, F. Sadleir 1834-1927., Jones, Charles.
Được phát hành 1872
Những chủ đề: ...Great Britain. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....

Sách
18
Được phát hành 1861
Những chủ đề: ...Ordnance -- Handbooks, manuals, etc....
Microfilm Sách
19
Được phát hành 1861
Những chủ đề: ...Ordnance -- Handbooks, manuals, etc....
Microfilm Sách
20
Bằng Bartleson, John D.
Được phát hành 1972
Những chủ đề: ...United States. -- Army -- Ordnance and ordnance stores....

Tài liệu chính phủ Sách